نام و نام خانوادگی: محمد مهدی صفایی
سمت: مسئول کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: شاهین نوری
سمت: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: احمد قائمی
سمت: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: وحید فقیه عبدالهی
سمت: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: سمیه خلیلی
سمت: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
ایمیل:

تعداد کل بازدید ها: 746722 نفر | بازدید این ماه: 29019 نفر | بازدید دیروز: 696 نفر | بازدید امروز: 360 نفر
طراحی: ربات طلایی | www.caspianrobot.com