تاریخچه کانون

دفتر استان طی نامه شماره 761/86/ات مورخ86/3/23  ازسوی ریاست  مرکز امور مشاوران حقوقی آقای محمدعلی حجازی مجوز تاسیس دفتر استانی وانتخابات هیات مدیره گرفت و اولین انتخابات در تاریخ 86/5/6 واولین  جلسه اعضای هیات مدیره نیز در تاریخ 86/11/14 که باریاست آقای پرویز علیجانی دردفتر معاونت آموزش دادگستری کل استان مازندران برگزار گردید.

اعضاء اولین دوره هیات مدیره کانون

1/ آقای  پرویزعلیجانی( رئیس هیئت مدیره)   2/آقای حبیب الله قزوینی(نائب رئیس)  3/ آقای محمدمهدی صفایی(دبیرکانون )  4/ آقای  شهرام کامرانفر  5/ آقای محمدطهماسبی 6/ آقای حسن عباسی علائی 7/ خانم زیباصیادی نژاد.  

اعضاء دومین دوره هیات مدیره کانون

دومین دوره انتخابات هیات مدیره درتاریخ 89/7/8 برگزار گردید که آقای نعمت اله یدالهی بعنوان رئیس کانون انتخاب گردیدند

 1/ آقای نعمت الله یدالهی(رئیس هیئت مدیره) 2/ آقای حبیب الله قزوینی(نائب رئیس) 3/ آقای علی ذکریایی(مسئول مالی) 4/ آقای شهرام کامرانفر5/ خانم زیبا صیادی نژاد6/ آقای خدایارکیادلیری7/ آقای داریوش هوشیاری 8/ آقای فتح الله علی تبار(بازرس) 9/ آقای محمدمهدی صفائی(بازرس)

اعضاء سومین دوره هیات مدیره کانون

سومین دوره انتخابات هیات مدیره درتاریخ  8/10/ 92 برگزار که آقای یونس آزرده بعنوان ریاست کانون انتخاب شدند.

1/ آقای یونس آزرده(رئیس هیئت مدیره)  2/ آقای شهرام کامرانفر(نائب رئیس) 3/ خانم محبوبه فکوری(دبیر) 4/ خانم زیباصیادی نژاد(مسئول مالی) 5/ آقای علی فتحی 6/ آقای ابراهیم باقری7/ آقای محمدمهدی صفائی8/ آقای سعید صفرپور9/ آقای علی اصغرگیلانی  10/ آقای حسین مقدسی(بازرس) 11/ آقای شاهین نوری(بازرس)  

تعداد کل بازدید ها: 1386746 نفر | بازدید این ماه: 39355 نفر | بازدید دیروز: 1569 نفر | بازدید امروز: 138 نفر
طراحی: ربات طلایی | www.caspianrobot.com